Forskuttering av dagpenger

Permittert, eller mistet inntekten på grunn av koronakrisen? Da kan du søke SMN om forskudd på dagpenger.

Annonse:

I tida framover vil det bli økt ventetid på behandling av søknader og utbetalinger av dagpenger fra NAV. Dette kan føre til en krevende økonomisk situasjon for mange.

For å hjelpe deg i en vanskelig tid tilbyr SpareBank 1 SMN nå kontokreditt på 10.000 eller 20.000 kroner til deg som er rammet av permittering. 

Kontokreditten er et forskudd på dagpenger og skal bidra til å dekke utgiftene dine til det aller nødvendigste. Kontokreditt gir deg en ekstra økonomisk buffer til en lav kostnad. Du må være over 18 år og få lønna inn på konto hos SpareBank1 SMN for å søke om kontokreditt, og kreditten blir tilgjengelig i 30 dager. 

Logg inn og søk om forskudd på dagpenger her

Kontakt oss gjerne om dere trenger gode råd i en krevende tid for mange.

Annonse fra Eliteserien: