Informasjon til publikum og presse

Strenge smittevernsregler for spillerne, men også nye retningslinjer for presse og publikum.

Annonse:

Spillerne lever under strenge smittevernsregler etter at det ble tillatt med kontakttrening. 

Les mer om retningslinjene for kamp og trening her

Dette betyr også nye retningslinjer for publikum og presse på Rosenborgs treninger. 

Publikum:

Vi ønsker velkommen til alle som vil se på trening, men på grunn av strenge smittevernsregler for spillerne vil publikum bli anvist plasser utenfor gjerdene. Publikum vil få hjelp til å finne plasser når dere kommer. 

Presse:

Vi forventer ekstra stor pågang av presse de neste dagene. Fotografer vil få anvist plass innenfor gjerdet. Øvrig presse kan stå oppe på tårnet eller inne i boksen på tårnet. Men ikke innenfor gjerdene. 

Skrivende presse gjør intervjuer på telefon etter trening.

TV-intervjuer må avtales kvelden i forveien og gjennomføres ute rett etter treningens slutt. Minst 2 meters avstand. Medieansvarlig vil hjelpe til med det praktiske rundt dette. 

Alle intervjuforespørsler (TV, radio, skrivende) må meldes inn til medieansvarlig Jørgen Stenseth (92668124/jorgen.stenseth@rbk.no).

Merk at TV-intervju må meldes inn kvelden i forveien. 

 

Annonse fra Eliteserien: